Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

09-02-2010

Rozliczanie sesji psychoterapeutycznych

Każdy uczestnik sesji psychoterapii grupowej lub rodzinnej winien być wykazywany do rozliczenia z tym samym ID sesji, jako osobny zestaw świadczeń. W przypadku sesji indywidualnych każda sesja winna mieć odrębny ID.


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
 
Wszystkie aktualności