Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

05-05-2010

Komunikat w sprawie wprowadzenia nowych kodów rozliczeń specjalnych przekazywanych w szczegółowym komunikacie sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Informujemy, że w zarządzeniu Nr 79/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy) od 1 czerwca 2010 roku ulega zmianie zapis w załączniku nr 1 w kolumnie "Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności" przy atrybucie "nfz:dane-poz-rozl@specj-rozlicz".

Jego nowa treść poniżej:

Nie występuje, jeśli nie ma różnicy krotności lub krotność rozliczeniowa jest równa 0 (czyli pozycja rozliczeniowa przekazywana tylko w celach statystycznych).

Wartości:

- UJ1 - "1,54 - dla urazów wielonarządowych 2 narządów"
- UJ2 - "1,78 - dla urazów wielonarządowych 3 narządów"
- UJ3 - "1,85 - dla urazów wielonarządowych 4 i więcej narządów"

- ZG - świadczenia rozliczane według wartości wskazanej na zgodzie płatnika
- UE - świadczenia rozliczane według rzeczywistych kosztów, udzielone pacjentom w ramach przepisów o koordynacji

W przypadku korekt dotyczących rozliczeń okresów sprawozdawanych przed wprowadzeniem niniejszego zarządzenia atrybut dopuszcza przyjmowanie dodatkowych wartości :

- UW1 - Świadczenie dotyczące urazowego uszkodzenia wielomiejscowego (wielonarządowego)  - 100%
- UW2 - Świadczenie dotyczące urazowego uszkodzenia wielomiejscowego (wielonarządowego)  -  60%
- UW3 - Świadczenie dotyczące urazowego uszkodzenia wielomiejscowego (wielonarządowego)  -  30%
- UW4 - Świadczenie dotyczące urazowego uszkodzenia wielomiejscowego (wielonarządowego)  -  10%

- SZ1 -  Świadczenie zabiegowe w czasie leczenia w OAiIT   -  60%

- WD1 - Pierwsze świadczenie wykonane z co najmniej dwóch dojść (100%)
- WD2- Drugie i kolejne świadczenie wykonane z co najmniej dwóch dojść (60%)

Wartości które mogą być przekazywane w atrybucie "nfz:dane-poz-rozl@specj-rozlicz" uległy poszerzeniu o świadczenia rozliczane według wartości wskazanej na zgodzie płatnika oraz świadczenia rozliczane według rzeczywistych kosztów, udzielone pacjentom w ramach przepisów o koordynacji.

Jednocześnie informujemy, iż przekazywana w komunikacie SWIAD wartość atrybutu "nfz:dane-poz-rozl@krtn-fakt" może być rożna od wartości atrybutu "nfz:dane-poz-rozl@krotnosc" jedynie w przypadku przekazania jednej z powyższych wartości w atrybucie "nfz:dane-poz-rozl@specj-rozlicz". W pozostałych przypadkach obie te wartości muszą być identyczne.

W dwóch nowowprowadzonych przypadkach sposób wyliczania krotności jest następujący:

ZG - świadczenia rozliczane wg wartości wskazanej na zgodzie płatnika ("krotn-fakt" przy każdym podaniu =1, zaś atrybut "krotnosc"= wartość zgody płatnika/cena za punkt);

UE - świadczenia rozliczane wg rzeczywistych kosztów, udzielone pacjentom w ramach przepisów o koordynacji (atrybut "krotn-fakt" = 1, zaś atrybut "krotnosc"= rzeczywisty koszt świadczenia/cenę za punkt) ;

 


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 5.05.2010 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 5.05.2010 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności