Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

11-12-2010

Zasady sprawozdawania hospitalizacji osób skierowanych sądownie do leczenia w zakładach psychiatrycznych oraz w zakładach leczenia odwykowego

Celem jednoznacznego określenia podmiotu zlecającego hospitalizacje osób skierowanych sądownie  do leczenia w zakładach psychiatrycznych oraz w zakładach leczenia odwykowego oraz terminów rozpoczęcia ww. hospitalizacji, od dnia 01.01.2011r. wprowadza się następujące zasady sprawozdania świadczeń w tym zakresie.

W sytuacji gdy instytucją kierującą na leczenie w zakładach psychiatrycznych oraz w zakładach leczenia odwykowego jest sąd w elemencie "zlecenie" atrybut "typ" winien przyjąć postać "I" (zlecenie wystawione przez inną instytucję) zaś w atrybucie "data" winna zostać wskazana  data skierowania przez sąd danego pacjenta na leczenie.

Jednocześnie w elemencie "instyt-zlec" (Dane identyfikujące inny podmiot niż świadczeniodawca uprawniony do zlecenia świadczeń) w atrybucie "nazwa" świadczeniodawca winien przekazywać informację  o organie sądowym zlecającym hospitalizację.


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 
Wszystkie aktualności