Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

09-05-2014

Komunikat w sprawie sprawozdawania w raportach statystycznych umiejscowienia wykonania świadczeń stomatologicznych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 103/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) Świadczeniodawcy są zobowiązani, w sytuacjach określonych przez płatnika, do przekazywania w raportach statystycznych informacji dot. umiejscowienia wykonania świadczenia. Dla świadczeń realizowanych w ramach umowy w rodzaju Leczenie Stomatologiczne są to kody uzębienia zgodne z normą: PrPN-EN ISO 3950 lub kod "ZD" w przypadku zęba dodatkowego. NFZ w ramach centralnej kontroli sprawozdawanych świadczeń przyjmuje następujące zasady weryfikacji umiejscowień (plik w załączeniu).


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 9.05.2014 r. Agnieszka Długokęcka
Ostatnio zapisany: 2.10.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności