Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

16-06-2011

Komunikatsprawie zasad wyliczania czasu trwania hospitalizacji w całodobowych oddziałach psychiatrycznychleczenia uzależnień

(nie dotyczy psychiatrycznych zakładów opieki długoterminowej)

Czas trwania stacjonarnego świadczenia w ramach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, płatnego 100% wyliczany jest jako suma osobodni leczenia pacjenta w oddziale stacjonarnym oraz osobodni udzielonych przez Świadczeniodawcę przepustek. Samowolne opuszczenie oddziału przez pacjenta lub jego opóźniony powrót z przepustki nie stanowią hospitalizacji i nie są wliczane w czas jej trwania.

Medycznie uzasadnionym jest, aby w celu osiągnięcia zamierzonego efektu terapeutycznego oraz zrealizowania całego procesu leczenia hospitalizacja została "wydłużona" o dni, kiedy pacjent przebywał poza oddziałem z innego powodu niż planowana przez Świadczeniodawcę przepustka (nie dotyczy psychiatrycznych zakładów opieki długoterminowej, gdzie przepisy stanowią inaczej).

Ponadto przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 11 lipca 2008 r. z  późn. zm.), w przypadku gdy pacjent samowolnie opuszcza szpital hospitalizacja jego powinna być zakończona z trybem wypisu "7" - osoba leczona samowolnie opuściła zakład opieki stacjonarnej przed zakończeniem procesu terapeutycznego lub diagnostycznego.

Konsekwencją braku powrotu pacjenta z przepustki w wyznaczonym terminie powinno być również zakończenie hospitalizacji w tym trybie.


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Wszystkie aktualności