Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

17-02-2014

Typ zestawu świadczeń (tryb realizacji świadczeń)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2013.1447),  świadczeniodawcy są zobowiązani do przekazywania w raportach statystycznych informacji dotyczących typu zestawów świadczeń. Jest to atrybut techniczny pozwalający na lepszą weryfikację poprawności struktury przekazanego komunikatu, w zależności od rodzaju świadczeń przekazywanych w sprawozdaniu.

W związku z prowadzeniem weryfikacji zgodności przekazanych typów świadczeń z wymaganymi, przedstawiamy  aktualne tryby realizacji świadczeń przyjęte przez  NFZ dla poszczególnych produktów kontraktowych. Na tym parametrze bazuje większość centralnych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych. Niezgodne z CZS sprawozdawanie trybu realizacji (typu zestawu świadczeń) powoduje generowanie przez CWW i CRW niezasadnych błędów.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności