Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

01-08-2016

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej przypomina o wprowadzeniu współczynnika 1,2 w rodzajach leczenie szpitalne oraz leczenie stomatologiczne dla świadczeń udzielanych od 1 lipca 2016 roku. W celu poprawnego sprawozdania przedmiotowych świadczeń:

  1. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne i spełniający warunki opisane w §20a pkt 1,2 i 3 zarządzenia 55/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w celu poprawnego rozliczenia winni wprowadzić wartość taryfy z uwzględnieniem mnożnika 1,2 (taryfa bazowa*1,2).
  2. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne i spełniający warunki opisane w §11 pkt 3 zarządzenia 57/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia sprawozdaje specjalne rozliczenie WKW oraz w atrybucie krotność wartość =1,2.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności