Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

03-07-2020

W związku opublikowanym zarządzeniem nr 85/DSOZ/2020 Prezesa NFZ z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej informuje, że od 11 kwietnia br. dla świadczeń rehabilitacyjnych realizowanych w ramach ośrodkach dziennych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, stosuje się kod specjalnego rozliczenia RE1, który odpowiada współczynnikowi 0,69. Wartość  ta powinna znaleźć się w sprawozdawanym zestawie świadczeń w atrybucie „krotnosc” elementu „nfz:dane-poz-rozl”. Słownik kodów specjalnego rozliczenia jest udostępniony dla świadczeniodawców na stronie: słowniki.nfz.gov.pl 

Jednocześnie zwracamy uwagę na konieczność dokonania stosownych korekt dla świadczeń sprawozdanych od 11 kwietnia 2020 r.

Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności