Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ - informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń

21-01-2016

W oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (SWIAD) oraz w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dla poszczególnych rodzajów świadczeń, wprowadza się ujednolicony schemat sprawozdawania świadczeń, zwłaszcza rozliczanych w osobodniach oraz innych. Komunikat nie dotyczy świadczeń rozliczanych wg JGP i JGP-REH. Poniższa instrukcja nie ingeruje w zasady rozliczeń opisane w stosownych dokumentach prawnych. Omawia jedynie sposób przekazywania świadczeń w raportach statystycznych, według struktury komunikatu sprawozdawczego xml: SWIAD.

Tracą ważność następujące komunikaty:

Informacja dotycząca zasad sprawozdawania hospitalizacji, podczas której zastosowano u pacjenta radioterapię i chemioterapię z dnia 01 kwietnia 2011 r.

Informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń z dnia 31 stycznia 2011 r.

 

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności