Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Kujawsko - Pomorskiego OW NFZ

09-03-2005

Bydgoszcz, 9. marca 2005 r.

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie zakontraktowania badań metodą pozytonowej emisyjnej tomografii PET-CT

9 marca 2005 roku po przeprowadzonych negocjacjach, K-P OW NFZ zawarł z Centrum Onkologii w Bydgoszczy umowę na wykonywanie badań metodą pozytonowej emisyjnej tomografii PET-CT. Umowa będzie obowiązywała od 1 marca 2005 roku.

W wyniku wspólnych ustaleń udało się wynegocjować za kwotę 10 mln zł. o ponad 600 badań więcej niż proponował pierwotnie oferent, co umożliwi wykonanie do końca 2005 roku 2222 bezpłatnych badań metodą PET-CT.


źródło - Biuro Rzecznika Prasowego NFZ
Dodany: 9.03.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 29.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności