Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie produktu leczniczego Comirnaty

30-12-2020

Dotyczy Charakterystyki Produktu Leczniczego Comirnaty.

Mając na uwadze wątpliwości środowiska medycznego dotyczące informacji zamieszczonych w Charakterystyce Produktu Leczniczego Comirnaty (dalej również jako: „ChPL”), zgodnie z którymi po rozcieńczeniu jedna fiolka produktu leczniczego Corminaty zawiera 5 dawek szczepionki, pomimo iż w praktyce z jednej fiolki można uzyskać nawet do 7 dawek szczepionki, Minister Zdrowia wydał w tej sprawie komunikat.

Zapoznaj się z treścią komunikatu

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Wszystkie aktualności