Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat nr 2/2007/DSOZ

07-11-2007

Komunikat nr 2/2007/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 7 listopada 2007 r.

W załączniku nr 3 do zarządzenia nr 60/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w brzmieniu nadanym mu przez § 1 ust. 2 pkt 2 zarządzenia nr 91/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. prostuje się oczywisty błąd pisarski polegający na  zamieszczeniu wyrazów "pkt 5.1.1" zamiast wyrazów "pkt 5.2.1"


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 7.11.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 4.12.2007 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności