Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat personalny

12-11-2007

Warszawa, 12 listopada 2007 r.

Komunikat personalny

W związku z objęciem mandatu posła, Andrzej Sośnierz złożył 5 listopada br. rezygnację z funkcji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Rezygnacja została przyjęta przez Prezesa Rady Ministrów.

W celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Funduszu, na posiedzeniu 12 listopada Rada NFZ udzieliła Jackowi Grabowskiemu, zastępcy prezesa do spraw medycznych, upoważnienia do wykonywania czynności prezesa Funduszu w pełnym zakresie kompetencji wynikających z przepisów ustawy świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do czasu powołania przez premiera prezesa NFZ.

Jolanta Kocjan
rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Rzecznik Prasowy NFZ
Dodany: 12.11.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 26.11.2007 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności