Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat personalny

07-03-2008

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 7 marca 2008 roku Pan Andrzej Jacyna przestał pełnić obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie prezes NFZ Pan Jacek Paszkiewicz zwrócił się do Rady Mazowieckiego OW NFZ z wnioskiem o opinię w sprawie odwołania Pana Andrzeja Jacyny ze stanowiska dyrektora Oddziału.

Powodem wszczęcia procedury odwoławczej dyrektora była utrata kontroli nad polityką informacyjną Oddziału i bieżącą obsługą pacjentów, szczególnie w zakresie udzielania niezbędnych informacji o świadczeniach i świadczeniodawcach (m.in. w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego oraz zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi).

W ciągu ostatnich kilku miesięcy dyrektor Jacyna utracił też kontrolę nad realizacją jednorodnej polityki cenowej, co doprowadziło do nieuzasadnionego zróżnicowania cen w rodzaju lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna. W efekcie na Mazowszu doszło do nierównego traktowania świadczeniodawców i znaczących dysproporcji w finansowaniu podobnych co do jakości i efektywności zakładów opieki zdrowotnej. Dyrektor Jacyna zaniechał również monitorowania i weryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej (m.in. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii) oraz windykacji wieloletnich, uznanych należności wymagalnych NFZ.

Osobą pełniącą obowiązki dyrektora Mazowieckiego OW NFZ jest zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych Pan Henryk Bęben.


źródło - Biuro Komunikacji Społecznej
Dodany: 7.03.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 10.03.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności