Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat prasowy

16-11-2004

Warszawa, 16 listopada 2004 r.

Komunikat prasowy

W dniu 15 listopada br., po poinformowaniu Ministra Zdrowia i Ministra Finansów, prezes NFZ Jerzy Miller dokonał zmian w planie finansowym NFZ na 2004 rok.

W wyniku zmiany przekazano na świadczenia zdrowotne dla osób ubezpieczonych dodatkową kwotę 428 mln zł.

Dodatkowe środki pochodzą z większego spływu składki w III kwartale br. od osób ubezpieczonych (4,289 mln zł), rewindykacji zaległych należności od pracodawców (120,291 mln zł), mniejszych wydatków na leczenie osób ubezpieczonych w krajach UE (180 mln zł) oraz uruchomienia rezerw (123,420 mln zł).

Podziału środków finansowych na oddziały wojewódzkie dokonano na podstawie struktury ustalonej w obowiązującym planie finansowym NFZ na 2005 rok.

W wyniku powyższego poszczególne oddziały NFZ otrzymały:

 • Dolnośląski - 31,643 mln zł
 • Kujawsko-Pomorski - 22,416 mln zł
 • Lubelski - 23,305 mln zł
 • Lubuski - 10,679 mln zł
 • Łódzki - 28,095 mln zł
 • Małopolski - 35,878 mln zł
 • Mazowiecki - 67,404 mln zł
 • Opolski - 10,407 mln zł
 • Podkarpacki - 21,508 mln zł
 • Podlaski - 13,137 mln zł
 • Pomorski - 23,329 mln zł
 • Śląski - 55,965 mln zł
 • Świętokrzyski - 13,728 mln zł
 • Warmińsko-Mazurski - 15,733 mln zł
 • Wielkopolski - 36,936 mln zł
 • Zachodniopomorski - 17,837 mln zł.

źródło - Rzecznik Prasowy NFZ
Dodany: 16.11.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 24.11.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności