Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat prasowy

25-02-2008

Komunikat w sprawie wniosku do Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o opinię w sprawie odwołania Dyrektora

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji dotyczących uzasadnienia wniosku Prezesa NFZ o odwołanie Pana Mirosława Górskiego ze stanowiska Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, przesłanego do zaopiniowania Radzie Pomorskiego OW NFZ, wyjaśniamy:

Przyczyną wszczęcia procedury odwoławczej było nieuzgodnione z Prezesem oraz stosownymi Departamentami Centrali NFZ wdrożenie przez Pana Mirosława Górskiego strategii kontraktowania świadczeń medycznych na rok 2008 opierającej się na projekcie ustawy o sieci szpitali. Projekt ten, ze względu na liczne wątpliwości merytoryczne, nigdy nie został skierowany na drogę parlamentarną. Mimo to Pan Górski zamierzał wdrażać go na Pomorzu.

Taka strategia zarządzania OW, w szczególności zaś kreowanie funkcjonowania i finansowania szpitalnictwa na podstawie wątpliwych metodologicznie rozwiązań, nie są zgodne z celami i strategią Narodowego Funduszu Zdrowia. W tej sytuacji Prezes NFZ uznał, że dalsza współpraca z Dyrektorem Pomorskiego OW NFZ nie jest możliwa.

Podkreślamy, że wszczęcie procedury odwoławczej wobec Pana Górskiego nie spowoduje wstrzymania realizacji Pomorskiego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych "Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013". Centrala NFZ wspiera realizację tego programu i liczy, że dzięki niemu poprawi się stan zdrowia mieszkańców województwa pomorskiego.


źródło - Biuro Komunikacji Społecznej
Dodany: 25.02.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 4.03.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności