Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat prasowy

05-03-2008

Komunikat w sprawie uzgodnienia projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w dniu 29 lutego 2008 roku w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia został uzgodniony i podpisany projekt ogólnych warunków umów.

W dniu 4 marca 2008 r. Prezes NFZ Pan Jacek Paszkiewicz przekazał ww. projekt Pani Minister Zdrowia Ewie Kopacz.

W negocjacjach prowadzonych przez Zastępcę Prezesa NFZ ds. Medycznych Pana Jacka Grabowskiego brały udział organizacje, które uzgodniły i podpisały projekt ogólnych warunków umów:

  • Naczelna Rada Lekarska,
  • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
  • Izba Lecznictwa Polskiego,
  • Konsorcjum Szpitali Wrocławskich,
  • Ogólnopolski Związek Pracodawców Samodzielnych Publicznych Szpitali Klinicznych,
  • "Porozumienie Zielonogórskie" Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia w Zielonej Górze,
  • Stowarzyszenie Szpitali Powiatowych Województwa Małopolskiego,
  • Wielkopolski Związek Zakładów Opieki Zdrowotnej - Organizacja Pracodawców,
  • Związek Powiatowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Wielkopolskiego - Organizacja Pracodawców w Gnieźnie,
  • Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Podkreślamy, że mimo negatywnego nastawienia samorządu lekarskiego do trybu negocjacji ogólnych warunków umów zaproponowanych przez NFZ, atmosfera pracy była przyjazna i twórcza. Po raz pierwszy od 2004 r. (okres obowiązywania ww. ustawy) osiągnęliśmy porozumienie, którego efektem jest uzgodniony i podpisany przez wszystkie strony negocjacji projekt ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Edyta Grabowska-Woźniak
rzecznik prasowy NFZ


źródło - Rzecznik Prasowy NFZ
Dodany: 5.03.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 24.04.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności