Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

31-03-2008

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 6 ust. 1 Zarządzenia Nr 8/2008/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia terapeutycznych programów zdrowotnych informuję, że w dniu 28 marca 2008 r. powołany został Zespół ds. identyfikacji problemu zdrowotnego w składzie:

1) Przewodniczący Zespołu: Rafał Zyśk - p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia.

2) Członkowie Zespołu:

  1. Wojciech Matusewicz - Naczelnik Wydziału Programów Terapeutycznych i Chemioterapii w Departamencie Gospodarki Lekami, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia,
  2. Piotr Marusza - Główny Specjalista w Departamencie Gospodarki Lekami, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia,
  3. Gabriela Ofierska - Główny Specjalista w Departamencie Gospodarki Lekami, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia,
  4. Wojciech Wysoczański - Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami, Dolnośląski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

3) Protokolant Zespołu: Elżbieta Jaworska - Młodszy Specjalista w Departamencie Gospodarki Lekami, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia.

Celem powołania Zespołu będzie opracowanie analiz zabezpieczenia i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (raportu o celowości opracowania programu), na podstawie których Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia dokona identyfikacji problemu zdrowotnego.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 31.03.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 24.04.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności