Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

17-07-2020

Działając na podstawie §17a ust. 4 zarządzenia nr 180/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia z późn. zm., informuję o wszczęciu procedury wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup substancji czynnej pegfilgrastimum.

Podmiotem zobowiązanym do przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego jest:
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa

Wskazana osoba do kontaktu:
dr n. med. Magdalena Wysocka
Z-ca Dyrektora ds. Kontraktowania, Wyceny i Rozliczania Usług i Programów Medycznych
sekretariat: 22 32 77 515
e-mail:
http://imid.med.pl/pl/ 

Wszystkie aktualności