Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

07-12-2020

Działając na podstawie §17a ust. 4 zarządzenia nr 180/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia z późn. zm., informuję o wszczęciu procedury wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup produktów leczniczych zawierających substancję czynną rituximabum.

Podmiotem zobowiązanym do przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego jest:

Instytut Matki i Dziecka ul. Kasprzaka 17a

01-211 Warszawa

 

Wskazana osoba do kontaktu:

dr n. med. Magdalena Wysocka

Pełnomocnik Dyrektora ds. Programów Lekowych Medycznych i Badań Przesiewowych sekretariat: 22 32 77 515

e-mail:

http://imid.med.pl/pl/

Wszystkie aktualności