Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

05-08-2021

Działając na podstawie § 12a ust. 4 zarządzenia nr 162/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe (z późn. zm.), informuję o wszczęciu procedury wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup produktów leczniczych zawierających substancję czynną:

  1. Bevacizumabum – refundowanych w ramach programów lekowych:
  • B.4. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego,
  • B.50. Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej,
  1. Glatirameri acetas – refundowanych w ramach programu lekowego B.29. Leczenie stwardnienia rozsianego.

Podmiotem zobowiązanym do przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego jest:

Instytut Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17a

01-211 Warszawa

 

Wskazana osoba do kontaktu:

dr n. med. Magdalena Wysocka

Pełnomocnik Dyrektora ds. Programów Lekowych Medycznych i Badań Przesiewowych

sekretariat: 22 32 77 515

e-mail:

http://imid.med.pl/pl/

Wszystkie aktualności