Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

05-08-2021

Działając na podstawie § 18 ust. 4 zarządzenia nr 72/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia (z późn. zm.), informuję o wszczęciu procedury wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup produktów leczniczych zawierających substancje czynne  bortezomibum oraz rituximabum.

Podmiotem zobowiązanym do przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego jest:

Instytut Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17a

01-211 Warszawa

 

Wskazana osoba do kontaktu:

dr n. med. Magdalena Wysocka

Pełnomocnik Dyrektora ds. Programów Lekowych Medycznych i Badań Przesiewowych

sekretariat: 22 32 77 515

e-mail:

http://imid.med.pl/pl/

 

Wszystkie aktualności