Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

02-11-2021

Działając na podstawie § 18 ust. 4 zarządzenia nr 72/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia (z późn. zm.), informuję o wszczęciu procedury wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup produktów leczniczych zawierających substancję czynną pegfilgrastimum.

Podmiotem zobowiązanym do przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego jest:

Instytut Matki i Dziecka ul. Kasprzaka 17a 01-211 Warszawa

Wskazana osoba do kontaktu:
dr n. med. Magdalena Wysocka
Pełnomocnik Dyrektora ds. Programów Lekowych Medycznych i Badań Przesiewowych
sekretariat: 22 32 77 515
e-mail:
http://imid.med.pl/pl/

Wszystkie aktualności