Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

12-05-2022

Działając na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia nr 17/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia (z późn. zm.), informuję o wszczęciu procedury wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup produktów leczniczych zawierających substancję czynną azacitidinum.

Podmiotem zobowiązanym do przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego jest:

Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa

Wskazana osoba do kontaktu:

dr n. med. Magdalena Wysocka
Pełnomocnik Dyrektora ds. Programów Lekowych Medycznych i Badań Przesiewowych

sekretariat: 22 32 77 515
e-mail:
www: http://imid.med.pl/pl/ 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Wszystkie aktualności