Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Prezesa NFZ

07-12-2007

Zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 38/2007/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zasad opracowywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia terapeutycznych programów zdrowotnych, Prezes Funduszu rozpatrując możliwość objęcia terapeutycznym programem zdrowotnym preparatu Synagis (paliwizumab), zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o zlecenie Dyrektorowi Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) przygotowania rekomendacji dla ww. preparatu. Prośba Ministra Zdrowia trafiła do AOTM we wrześniu br.

Ponadto Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia do czasu wydania przez AOTM komunikatu co do zasadności stosowania Synagisu w ramach farmakoterapii niestandardowej, wstrzymała finansowanie nowych wniosków o farmakoterapię niestandardową preparatem Synagis, uprzednio rozpoczęte, za zgodą Narodowego Funduszu Zdrowia terapie Synagisem, są kontynuowane.

Ostateczną decyzję w sprawie stosowania Synagisu w immunoprofilaktyce noworodków przeciw RSV, Prezes Funduszu wyda po zapoznaniu się z decyzją AOTM i  jej uzasadnieniem.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 7.12.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 7.12.2007 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności