Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Prezesa NFZ

07-01-2008

W związku z trwającym procesem zawierania (aneksowania) umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2008 i lata następne, w kontekście sytuacji związanej z ustaleniami poczynionymi podczas rozmów z przedstawicielami Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" w Ministerstwie Zdrowia przypominam, że minimalnym okresem, na który należy zawrzeć (aneksować) wskazane umowy jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 7.01.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 17.01.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności