Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Prezesa NFZ

07-01-2008

Informujemy, że w wyniku uzgodnień pomiędzy Panią Minister Ewą Kopacz a przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego, Narodowy Fundusz Zdrowia został zobowiązany do udostępniania oprogramowania Pakiet Świadczeniodawcy i KS-SWD jeszcze przez 4 miesiące - do  końca kwietnia 2008 r.

Przedłużenie terminu udostępniania ww. oprogramowania przez NFZ dotyczy wyłącznie sprawozdawczości świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Przypominamy, że zgodnie z intencją Pani Minister Ewy Kopacz świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej mogą korzystać z oprogramowania NFZ jeszcze tylko przez cztery miesiące, natomiast od 1 maja 2008 r. każdy podmiot realizujący umowę z NFZ ma obowiązek rozliczać się z płatnikiem za pomocą własnego oprogramowania w  otwartym formacie xml. Przesunięcie terminu zmiany sposobu rozliczania (czyli wejścia w tzw. otwarte formaty) o cztery miesiące pozwoli świadczeniodawcom poz na wybór dostawcy i  bezproblemowe wdrożenie nowego oprogramowania.

Jednocześnie prosimy pozostałych świadczeniodawców, którzy dokonali już wyboru oprogramowania, wdrożyli go i rozliczają się z NFZ za pomocą otwartych formatów xml, aby nie wycofywali się z nowego sposobu rozliczania i  sprawozdawczości. Decydując się na konsekwentne korzystanie z własnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb oprogramowania, unikną Państwo problemów związanych m.in. z ponownym eksportem danych z PŚ i  KS-SWD.

Uwaga! W związku z  koniecznością dostosowania Pakietu Świadczeniodawcy i KS-SWD do zasad rozliczeń obowiązujących w roku 2008, oprogramowanie to będzie w pełni funkcjonalne dopiero ok. połowy lutego i wówczas konieczne będzie szybkie uzupełnienie danych od początku roku. W celu zachowania ciągłości rozliczeń, do końca kwietnia konieczne będzie wykonanie eksportu danych do nowej aplikacji zewnętrznej, wybranej ostatecznie przez świadczeniodawcę.


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 7.01.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 24.04.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności