Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Prezesa NFZ

11-01-2008

Nawiązując do pism z dnia 8 stycznia 2008 r., skierowanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Pana Jacka Paszkiewicza przez sekretarzy Porozumienia Zielonogórskiego (opublikowanych na stronie internetowej PZ), informuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie znajduje żadnych racjonalnych powodów, aby kontraktować świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna tylko na cztery miesiące. Mając na względzie przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa pacjentów i zapewnienie im ciągłości opieki medycznej, NFZ kontraktuje i będzie kontraktował świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej na minimum 12 miesięcy.

Jeszcze raz przypominam, że ustalenia poczynione z przedstawicielami PZ podczas spotkań w Ministerstwie Zdrowia w grudniu ub. roku, dotyczyły udostępnienia przez NFZ lekarzom zrzeszonym w Federacji darmowej aplikacji do rozliczania się i sprawozdawczości świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Przedstawiciele PZ uzależniali wówczas podpisanie umów z NFZ na 2008 r. od udostępnienia im przez płatnika darmowej aplikacji. Twierdzenie, jakoby przedstawiciele PZ reprezentowali wówczas "wszystkich świadczeniodawców", jest nieprawdziwe, ponieważ większość świadczeniodawców posiadających umowy z NFZ na inne rodzaje świadczeń (szpitalnictwo, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ratownictwo medyczne) już od kilku miesięcy rozlicza się z płatnikiem za pomocą własnych aplikacji i nie korzysta z darmowego oprogramowania NFZ.

Planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia nie mają i nie mogą mieć bezpośredniego przełożenia na  kontraktowanie przez NFZ świadczeń, ponieważ pacjenci muszą być zabezpieczeni medycznie przez cały rok niezależnie od zapowiedzi i działań rządu. Krótsze niż roczne umowy NFZ ze szpitalami, na które powołuje się PZ, wynikają wyłącznie z  planowanej na 2008 rok zmiany sposobu rozliczania się i przejście na tzw. jednorodne grupy pacjentów. NFZ nie planuje w 2008 r. żadnych zmian w  rozliczeniach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, dlatego umowy w tym rodzaju świadczeń będą podpisywane na minimum 12 miesięcy.

Podkreślenia wymaga fakt, że od 1999 roku świadczeniodawcy domagali się od płatnika nie tylko umów rocznych ale wręcz wieloletnich. Długoterminowy kontrakt z NFZ pozwala na zaplanowanie inwestycji i racjonalne zarządzanie jednostką, co korzystnie wpływa na  podnoszenie jakości usług medycznych. NFZ jako podmiot odpowiedzialny za zabezpieczenie pacjentom dostępu do wysokiej jakości świadczeń wyszedł naprzeciw oczekiwaniom świadczeniodawców i od kilku lat podpisuje z nimi umowy roczne lub dłuższe, najczęściej trzyletnie.


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 11.01.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 4.03.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności