Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Prezesa NFZ

17-01-2008

Komunikat Prezesa NFZ w sprawie finansowania niektórych leków stosowanych w ramach farmakoterapii i chemioterapii niestandardowych.

W związku z licznymi kontrowersjami i dystrybucją nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomych zmian w finansowaniu przez NFZ niektórych leków stosowanych w ramach farmakoterapii i chemioterapii niestandardowej, wyjaśniam, co następuje:

1. Centrala NFZ wystąpiła do  Ministra Zdrowia z prośbą o zlecenie wykonania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych rekomendacji dla następujących produktów leczniczych:

  • Sutent (sunitynib) w leczeniu nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) oraz w leczeniu zaawansowanego raka nerki i (lub) raka nerki z przerzutami (MRCC);
  • Lucentis (ranibizumab) w leczeniu pacjentów z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem;
  • Nexavar (sorafenib) w leczeniu raka wątrobowokomórkowego oraz zaawansowanego raka jasnokomórkowego nerki;
  • Avastin (bewacizumab): w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z rakiem okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami; w leczeniu pierwszego rzutu rozsianego raka piersi; w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z  nieoperacyjnym, zaawansowanym z przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

2. Powyższe preparaty są lekami innowacyjnymi, których skuteczność oraz efektywność kosztowa są przedmiotem oceny Agencji Oceny Technologii Medycznych, dlatego są one finansowane przez NFZ jako terapie niestandardowe.
Z tego względu, jak również z  powodu bardzo wysokich kosztów terapii, leczenie pacjenta powyższymi produktami wymaga wydania indywidualnej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Przypominam, że farmakoterapie i chemioterapie niestandardowe przeznaczone są tylko dla tych pacjentów, którzy ze ściśle określonych względów medycznych nie mogą być leczeni za pomocą terapii standardowych finansowanych przez NFZ. Terapie niestandardowe powinny być zatem stosowane ze szczególną ostrożnością (pod nadzorem specjalistycznym), tylko w indywidualnych przypadkach i na razie nie mogą stać się powszechnie stosowaną alternatywą leczenia standardowego.

3. Ze względu na lawinowy wzrost liczby wniosków o rozpoczęcie i finansowanie nowych chemioterapii i farmakoterapii niestandardowych z zastosowaniem ww. produktów leczniczych, Centrala NFZ zaleciła dyrektorom oddziałów wojewódzkich szczególne monitorowanie wydawania nowych wniosków - ich realizacji oraz poniesionych kosztów.
Nie jest natomiast prawdą, że ich finansowanie zostało przez Centralę NFZ wstrzymane.

4. Powyższe preparaty innowacyjne - jako terapie wysoce kosztowne i stosunkowo krótko obecne na rynku, są przedmiotem oceny Agencji Oceny Technologii Medycznych.
W przypadku przedstawienia przez AOTM pozytywnych rekomendacji co do finansowania ze środków publicznych przedmiotowych terapii, NFZ podejmie działania, mające na celu wprowadzenie leczenia z użyciem ww. produktów leczniczych jako standardowych świadczeń w  ramach programów terapeutycznych.


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 17.01.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 5.02.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności