Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat w sprawie deklaracji wyboru

17-06-2014

W  obowiązujących  od dnia 15 czerwca br. wzorach  deklaracji  wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy deklaracja  dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, wpisuje się nr PESEL rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego, do czasu uzyskania przez dziecko własnego numeru PESEL.

Po nadaniu dziecku numeru PESEL i dostarczeniu tego numeru do świadczeniodawcy, numer ten jest dopisywany na deklaracji. 

Przekazywanie przez świadczeniodawców do NFZ danych o deklaracjach wyboru odbywa się na niezmienionych zasadach.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Tadeusz Jędrzejczyk


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 17.06.2014 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 7.11.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności