Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat w sprawie kwalifikacji do zabiegów

09-12-2020

Rekomendujemy, żeby przeprowadzać kwalifikację pacjenta do właściwej kategorii medycznej na podstawie dokumentacji medycznej przesłanej pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej. Takie rozwiązanie może ograniczyć ryzyko zakażenia COVID-19, a także ułatwić pracę świadczeniodawcom.

Kwalifikacja ta jest wymagana w przypadku świadczeń opieki zdrowotnych udzielanych w szpitalach i jest niezbędna do umieszczenia pacjenta na liście oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych*.

Przepisy prawa regulujące obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej nie zawierają regulacji dotyczących warunków, w tym technicznych, które musi spełniać dokumentacja udostępniana przez pacjenta. Nie ma także podstaw prawnych, które by pozwalały żądać od pacjenta, żeby przekazał dokumentację medyczną poświadczoną za zgodność  z oryginałami.

Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 


*§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców
na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 200, poz. 1661).

Wszystkie aktualności