Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat w sprawie łączenia stanowisk

12-08-2003

Warszawa, 12 sierpnia 2003 r.

Renata Furman
Rzecznik Prasowy
Narodowego Funduszu Zdrowia

Komunikat

W związku z zaistniałymi przypadkami łączenia funkcji radnego z pracą w NFZ informuję, że pracownicy oraz członkowie Zarządu Funduszu nie mogą być zgodnie z art. 43 ust. 9 Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia radnymi żadnego szczebla ani członkami zarządów jednostek samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę zapis w/w artykułu należy stwierdzić, że brak jest podstaw do odsuwania w czasie rezygnacji z mandatu radnego bądź pracy w Funduszu przez te osoby, gdyż przepisy ustawy o NFZ nie przewidują możliwości łączenia tych stanowisk.
W przypadku gdyby pojawiły się kolejne informacje o naruszeniach w/w artykułu ustawy, pracownicy tacy zobowiązani będą do złożenia pisemnych wyjaśnień i natychmiastowego podjęcia decyzji dotyczących pozostawania w stosunku pracy z Narodowym Funduszem Zdrowia.


źródło - Rzecznik Prasowy NFZ
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: brak danych
Wszystkie aktualności