Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat w sprawie powołania Rady NFZ

15-05-2003

Warszawa, 15 maja 2003 r.

Renata Furman
rzecznik prasowy
Narodowego Funduszu Zdrowia

Komunikat

W dniu 15 maja 2003 r. Prezes Rady Ministrów powołał Radę Narodowego Funduszu Zdrowia.
Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Rada składa się z 13 osób, spełniających wymagania określone w ust. 4 w/w artykułu ustawy, powoływanych przez prezesa Rady Ministrów na 5 lat.
W skład Rady NFZ zostali powołani:

 • Elżbieta Chojna-Duch
 • Jan Pyrcak
 • Zenon Rajski
 • Jakub Pinkowski
 • Janusz Wesołowski
 • Paweł Sztwiertnia
 • Józef Kusiak
 • Andrzej Malinowski
 • Katarzyna Zimmer-Drabczyk
 • Stefan Jan Jaworski
 • Janusz Tomidajewicz
 • Dariusz Nejman

Do zadań Rady należy:

 1. uchwalanie krajowego planu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych i przyjmowanie sprawozdania
 2. uchwalanie rocznego planu finansowego Funduszu, uchwalanie planu pracy Funduszu i przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności Funduszu
 3. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Funduszu
 4. ocena pracy Zarządu i przedstawianie wniosków do prezesa Rady Ministrów
 5. podejmowanie uchwał dotyczących majątku Funduszu, inwestycji przekraczających upoważnienia statutowe dla Zarządu oraz nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Funduszu
 6. opiniowanie systemu wynagradzania pracowników Funduszu
 7. wybór biegłego rewidenta wykonującego badanie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu
 8. opiniowanie sprawozdania finansowego Funduszu

źródło - Rzecznik Prasowy NFZ
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: brak danych
Wszystkie aktualności