Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat w sprawie Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych

13-01-2023

Zwiększenie środków, o ok. 100 mln zł w 2023 r., w ramach Funduszu Medycznego z przeznaczeniem na Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych (RDTL), zapewni fundusze na leczenie pacjentów objętych RDTL m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

 

Zgodnie z zasadami płacenia nadwykonań, wynikającymi wprost z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i Ogólnych Warunków Umów, środki na nadwykonania m.in. w ramach RDTL, Narodowy Fundusz Zdrowia rozlicza w ciągu pierwszego kwartału następnego roku.

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, jako doświadczony menedżer ochrony zdrowia, zarządzający szpitalem o jednym z największych budżetów w Polsce (ponad 1 mld zł z umów z NFZ), doskonale zna ten mechanizm. Po pierwsze z własnej praktyki, ponieważ za nadwykonania w ramach RDTL za 2021 r., szpital otrzymał środki w 2022 r. Po drugie Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ szczegółowo informował dyrekcję Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie o zasadach rozliczania nadwykonań w ramach RDTL za 2022 r.

Warto odnotować, że w pierwotnym planie finansowym Małopolskiego OW NFZ na 2022 r., na RDTL zabezpieczono 13,2 mln zł. Wysokość tych środków w ostatecznym planie finansowym Małopolskiego OW NFZ w ciągu 2022 r. wzrosła o blisko 100% i ostatecznie wyniosła prawie 25 mln zł. To pokazuje, że wykorzystanie środków w ramach RDTL było stale monitorowane, a NFZ reagował zwiększając środki i płacąc szpitalom za świadczenia RDTL.

Dodajmy, że budżet na RDTL jest planowany na podstawie wykonania świadczeń. Wysokość środków na RDTL dla Małopolski w pierwotnym planie finansowym na 2023 r. będzie wyższa w stosunku do planu pierwotnego na 2022 r.

Niezrozumiałe jest więc postępowanie władz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wobec swoich pacjentów. Straszenie pacjentów brakiem leczenia za trzy miesiące nie znajduje żadnego uzasadnienia. Środki na nadwykonania za 2022 r. zostaną rozliczone w I kwartale 2023 r. Ponadto w wyniku wprowadzonej nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, w 2023 r. będzie do dyspozycji o ok. 100 mln zł więcej niż w 2022 r. Nowela została uchwalona po opracowaniu przez NFZ pierwotnego planu finansowego na 2023 r. Oznacza to, że pierwotne środki zabezpieczone na RDTL w tym roku, zostaną zwiększone.

Wartość umów NFZ ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, zarówno w 2022 r. jak i na 2023 r., przekroczyła 1 mld zł.

Wszystkie aktualności