Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat w sprawie refundacji mleka dla niemowląt

Ważne!
01-02-2023

W odniesieniu do publikacji medialnych dotyczących refundacji mleka dla niemowląt wyjaśniamy:

 1. Wskazania do refundacji leków i żywności specjalnego przeznaczenia, do której zaliczamy mleko dla niemowląt, są ściśle określone w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia jest zobowiązany do weryfikowania m.in. prawidłowości przepisywania środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Trzeba przypomnieć, że NFZ wydaje środki publiczne, pochodzące głównie ze składki zdrowotnej.
 2. Fundusz nie ocenia wyboru zaordynowanego leku lub środka specjalnego przeznaczenia. Pozostaje to w sferze kompetencji osoby uprawnionej do przepisywania recept. Fundusz ma natomiast ustawowy obowiązek sprawdzania naniesionych na recepcie poziomów odpłatności, od których zależy wysokość dokonywanej refundacji. Przepisy dotyczące leków refundowanych i żywności specjalnego przeznaczenia powinny być znane lekarzom.
 3. Narodowy Fundusz Zdrowia w latach 2015-2021 na refundację kontrolowanego środka dla niemowląt przeznaczył blisko 222 mln zł. Między 2015 a 2021 rokiem kwota refundacji mleka dla niemowląt wzrosła niemal trzykrotnie, z ponad 17,18 mln zł w 2015 roku do blisko 50,5 mln zł w 2021 roku.

  Poniżej szczegółowe dane dotyczące refundacji:
   
  Nazwa środka Kwota refundacji w latach:
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Neocate LCP 17 185 808,64 21 015 590,40 26 428 129,28 34 894 227,20 39 595 532,24 32 394 167,85 50 229 896,86

   
 4. Wskazania refundacyjne mleka dotyczą niemowląt z ciężką alergią na białka mleka krowiego oraz złożoną nietolerancją białek pokarmowych. To producent określa zakres stosowania produktu. Narodowy Fundusz Zdrowia po zasięgnięciu opinii konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej uwzględnił w kontrolach fakt, że możliwe są przypadki opóźnionego rozwoju przewodu pokarmowego u dzieci.
 5. W wyniku przeprowadzonych postępowań kontrolnych stwierdzono niezgodne z zasadami refundacji wydatkowanie środków publicznych w wysokości blisko 7,5 mln złotych. Środki te są pieniędzmi ubezpieczonych, dlatego wracają do budżetu NFZ i są wykorzystywane m.in. na refundację leków.
 6. Zwracamy również uwagę, że nawet w przypadku alergii pokarmowej, mleko stanowi u dzieci powyżej 12. miesiąca życia jedynie uzupełnienie codziennej diety.
 7. Niezależnie od powyższego sprawą nadużyć ordynacji mleka dla dzieci zajmuje się Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Zatrzymani za wyłudzania refundacji z NFZ

Wszystkie aktualności