Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat w sprawie zarządzenia Nr 120/2019/DSOZ

27-09-2019

Zarządzenie z dnia 11 września 2019 r. Nr 120/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne odnosi się do organizacji świadczeń stomatologicznych wyłącznie u świadczeniodawców, którzy już realizują umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresach:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne;

2) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia;

3) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w dentobusie

oraz zawarli porozumienie z organem prowadzącym szkołę.

Świadczenia dla uczniów danej szkoły finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sposób określony w zarządzeniu Nr 120/2019/DSOZ w sytuacji zawarcia przez świadczeniodawcę realizującego umowę w jednym (lub więcej) ze wskazanych zakresów porozumienia z organem prowadzącym szkołę. Świadczenia udzielone przez inny podmiot (który nie realizuje umowy z Funduszem) nie mogą zostać finansowane.

Świadczenia stomatologiczne udzielane w ramach porozumienia uczniom realizowane są w oparciu o określony w zawartej już umowie personel oraz harmonogram wskazany do udzielania świadczeń.

 

Wszystkie aktualności