Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat w sprawie zasad rozliczeń

18-06-2003

Warszawa, 16 czerwca 2003 r.

Renata Furman
rzecznik prasowy
Narodowego Funduszu Zdrowia

KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie zasad rozliczeń za zaopatrzenie ubezpieczonych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zrealizowane poza miejscem, gdzie odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2003 r. postanowił, co następuje:

  1. Za świadczenie w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zrealizowane na rzecz Ubezpieczonego poza miejscem odprowadzenia jego składki (najczęściej jest to miejsce jego zamieszkania), płaci oddział wojewódzki NFZ, na terenie którego świadczenie to zostało zrealizowane.
  2. Realizacja świadczenia, o którym jest mowa w punkcie 1, odbywa się w ramach wartości umowy posiadanej przez świadczeniodawcę.
  3. W przypadkach, gdy świadczenie nie zostało zabezpieczone (brak umowy), na terenie działania oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla odprowadzenia składki Ubezpieczonego, sprawę indywidualnie rozpatruje dyrektor tego oddziału wojewódzkiego w ramach posiadanych pełnomocnictw i środków finansowych, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

źródło - Rzecznik Prasowy NFZ
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: brak danych
Wszystkie aktualności