Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikatu dla świadczeniodawców

02-07-2018

Komunikatu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie potwierdzenia utrzymania uprawnienia dostępu do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty przez lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów, którzy mieli z Funduszem podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, iż zgodnie Zarządzeniem Nr 54/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 22 czerwca 2018 r., zmieniającym Zarządzenie Nr 80/2016/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, osoba uprawniona która miała z Funduszem podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych,  ma przygotowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ułatwioną procedurę pozwalającą na potwierdzenie utrzymania uprawnienia dostępu do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty, którą należy wykonać do dnia 30 września 2018 roku.

Od dnia 1 października 2018 r. w przypadku nieprzekazania przez osobę uprawnioną która miała z Funduszem podpisaną umowę upoważniającą Wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept, uprawnienia do pobierania numerów recept zostaną odebrane, a dostęp do Portalu NFZ zablokowany, o ile użytkownik nie korzysta z innych funkcjonalności w Portalu NFZ. 

Od wyżej wskazanego terminu każda osoba uprawniona do wystawiania recept, zgłaszająca się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu otrzymania dostępu systemu informatycznego NFZ i uprawnienia do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty, będzie miała obowiązek przejść procedurę określoną w rozdziale 3 Zarządzenia Nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiąże się to z obowiązkowym osobistym stawiennictwem w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, z wyłączeniem sytuacji szczególnych, oraz przygotowaniem kompletu dokumentów enumeratywnie wykazanych w powyższym Zarządzeniu.

Aby uniknąć niedogodności powtórnego ubiegania się o dostęp do Portalu NFZ oraz uprawnienia do pobierania numerów recept, przez osoby które miały z Funduszem podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych,  zaleca się nawiązanie kontaktu z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia przed dniem 30 września 2018 roku.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności