Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikaty dla świadczeniodawców

26-03-2015

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników oraz przygotowywania sprawozdań dotyczących list oczekujących.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących przekazywanej komunikatami XML obowiązują publikowane poniżej słowniki:

  • słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem XML,
  • słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Obowiązujący od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. wzór komunikatu XML dotyczącego list oczekujących został określony w zarządzeniu Nr 13/2015/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 marca 2015 r.

Szczególną uwagę należy zwrócić na usunięcie ze słownika komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących komórek o następujących kodach: 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1038, 1039, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1240, 1241, 1242, 1244, 1249, 1458, 1460, 1580, 1581, 2140, 2141, 2142, 2143, 2180, 2181, 2182, 5160, 5161, 5170, 5171, 5180, 5181, 5182, 7220, 7221, 7222, 7500, 7950, 7951.

Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się w publikowanym poniżej dokumencie:

"Przygotowywanie sprawozdań z zakresu list oczekujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia"

Rozbudowaniu uległ słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML. Zalazły się w nim: programy lekowe dotychczas nie objęte sprawozdawczością, świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego, kolejne procedury medyczne, badania diagnostyczne oraz świadczenia, w przypadku których zwrot kosztów, o którym mowa w art. 42b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) wymaga wcześniejszej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Narodowy Fundusz Zdrowia jednocześnie przypomina, że osoby wpisywane na listy oczekujących na świadczenia nie mogą być jednocześnie wykazywane jako osoby oczekujące do komórek organizacyjnych, w których te świadczenia są realizowane. W przeciwnym przypadku ta sama osoba oczekująca na dane świadczenie byłaby wykazywana dwukrotnie jako osoba oczekująca.

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności