Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikaty dla świadczeniodawców POZ

23-03-2015

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w sprawie "Słownika badań diagnostycznych dla sprawozdań z realizacji umowy o udzielanie świadczeń lekarza POZ".

Zgodnie z postanowieniami pkt. 8 zarządzenia Nr 86/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (z późn. zm.), Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje ,,Słownik badań diagnostycznych dla sprawozdań z realizacji umowy o udzielanie świadczeń lekarza POZ - wraz z  okodowaniem, odpowiednio do formy sprawozdawczości oraz typu komunikatu XML, którym jest przekazywana" do stosowania przy sprawozdawaniu wykonania badań diagnostycznych od 1 stycznia 2015 r.

Przed rozpoczęciem posługiwania się słownikiem, prosimy o dokładne zapoznanie się z objaśnieniami, a także odnośnymi przepisami rozporządzeń Ministra Zdrowia wskazanymi w objaśnieniach.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności