Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikaty dla świadczeniodawców POZ

01-06-2015

Komunikat w sprawie zmian w zasadach sprawozdawczości z wykonania badań diagnostycznych w podstawowej opiece zdrowotnej

W związku z wejście w życie z dniem 21 maja 2015 r. przepisów § 1 pkt 2 oraz pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U., poz. 698), zmianie ulega treść objaśnień w ,,Słowniku badań diagnostycznych dla sprawozdań z realizacji umowy o udzielanie świadczeń lekarza poz – wraz z okodowaniem odpowiednio do formy sprawozdawczości oraz typu komunikatu XML, którym jest przekazywana” opublikowanym komunikatem z dnia 18 marca 2015 r., w części dotyczącej sprawozdawczości indywidualnej.

Wskazana wyżej nowelizacja przepisów uchyla tabelę Nr 12 w załączniku nr 3 do rozporządzenia oraz znosi obowiązek realizacji sprawozdawczości indywidualnej dla badań wykonanych w związku z diagnozowaniem cukrzycy oraz przewlekłych chorób układu krążenia w niej wymienionych.

Powyższe zmiany znajdą odzwierciedlenie w koniecznych dostosowaniach informatycznych.

Treść Słownika, zaktualizowana w części dotyczącej objaśnień oraz w przypadku badań wymienionych w Lp.2. - zastosowanego nazewnictwa, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Proszę o zapoznanie się z aktualnymi zasadami sprawozdawania badań opisanymi w objaśnieniach pod Słownikiem, a także odnośnymi przepisami ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia stanowiącymi podstawę zmiany.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności