Aktualności

Aktualności Centrali

Konkurs Digital Healthcare Hackaton

06-09-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia ogłasza Konkurs o nagrodę Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Digital Healthcare Hackaton

Digital Healthcare Hackathon, którego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych to impreza towarzysząca wydarzeniu „Forum e-Zdrowie cyfrowa transformacja i globalizacja w obszarze zdrowia” .

Digital Healthcare Hackathon odbędzie się w dniach 18-19 września 2019 r. w Trójmieście.

Do udziału w Konkursie o nagrodę Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Digital Healthcare Hackaton zapraszamy mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców.

Konkurs prowadzony jest na podstawie Regulaminu Konkursu o nagrodę Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Regulaminu „Hackathon – wyzwania e-Zdrowia / Digital health”.

Przedmiotem Konkursu o nagrodę Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Digital Healthcare Hackathon jest realizacja zadania polegającego na stworzeniu modelu predykcyjnego, mającego na celu wytypowanie pacjentów narażonych na wystąpienie zadanej jednostki chorobowej w celu podjęcia działań  z zakresu profilaktyki i prewencji chorób, opartego na danych udostępnionych przez NFZ.

Efekt pracy uczestników Konkursu oceni Komisja konkursowa, która przyzna nagrodę  w wysokości 12.300,00 zł.

Zgłoszenia udziału można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie:

http://forumezdrowia.pl/2019/hackathon/zglos-sie/

Wszystkie aktualności