Aktualności

Aktualności Centrali

Lekarze POZ podpisali aneksy do umów. Umowy będą obowiązywać do końca 2022 roku.

28-06-2021
Porozumieniem zakończyło się spotkanie przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Federacji Porozumienie Zielonogórskie dotyczące aneksowania umów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Lekarze POZ zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim podpisali aneksy, które będą obowiązywać do końca 2022 roku. Aneksy zostały podpisane na dotychczasowych warunkach finansowych.

Na mocy zawartego porozumienia, decyzją Ministra Zdrowia powołany zostanie zespół do spraw poprawy funkcjonowania i wypracowania założeń reformy podstawowej opieki zdrowotnej pod przewodnictwem konsultanta krajowego ds. medycyny rodzinnej, oraz przedstawicieli obu stron.

Ponadto, zgodnie z zapisami porozumienia od września zostanie wprowadzony nowy, wypracowany przez ww. zespół mechanizm dot. kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad. Do tego czasu będą obowiązywać aktualnie przyjęte rozwiązania.

W przypadku placówek POZ, którym umowy wygasają 30 czerwca, które realizowały powyżej 90 procent teleporad, przez co nie sprawowały należytej opieki nad pacjentami, dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ będą weryfikowali przekazywaną przez placówki POZ sprawozdawczość.

Należy podkreślić, że umowy z większością lekarzy rodzinnych są podpisane bezterminowo. Na ponad 6 tys. umów w zakresie lekarza POZ blisko 4 tys. umów jest zawartych na czas nieokreślony.  Podpisanie aneksów oznacza, że pacjenci będą mieli zagwarantowaną opiekę lekarza POZ po 1 lipca.

Wszystkie aktualności