Aktualności

Aktualności Centrali

List Prezesa NFZ

30-05-2003

Warszawa, dnia 30 maja 2003 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Dyrektorzy
Oddziałów Wojewódzkich
Narodowego Funduszu Zdrowia

wszyscy

Szanowni Państwo

Upływają właśnie dwa miesiące od dnia powstania Narodowego Funduszu Zdrowia.
Jest to trudny moment naszej działalności, gdyż wszyscy zobowiązani jesteśmy do podejmowania decyzji w sprawach dalszych losów naszych pracowników. Zobowiązują nas do tego przepisy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Dokonujące się przekształcenia nie mogą mieć wpływu na sprawne funkcjonowanie Funduszu, winniśmy jednak, w miarę możliwości, uwzględniać postulaty organizacji związkowych działających w NFZ.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę abyście w dobrze pojętym interesie Funduszu i w trosce o dalsze losy naszych pracowników przedstawiając nowe warunki pracy brali pod uwagę ich doświadczenie zawodowe i kwalifikacje, a także uwzględniali sytuację osobistą, rodzinną i materialną.

Proszę o szczególną dbałość w wykonaniu ciążącego na nas obowiązku, tak aby te trudne decyzje mogły zostać przyjęte przez pracowników ze zrozumieniem.


źródło - Gabinet Prezesa NFZ
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: brak danych
Wszystkie aktualności