Aktualności

Aktualności Centrali

NFZ przypomina o możliwości korzystania przez dzieci z leczenia uzdrowiskowego

Ważne!
18-09-2019

W trosce o zdrowie dzieci przypominamy rodzicom i lekarzom ubezpieczenia zdrowotnego o możliwości uzdrowiskowego leczenia małych pacjentów.

Podstawą skorzystania z tej formy leczenia jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe pod nadzorem opiekuna prawnego. 

Realizacja wpływających do OW NFZ skierowań dziecięcych na leczenie uzdrowiskowe odbywa się na bieżąco.

Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w następujących zakresach kierowanych do dzieci:

  • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat;
  • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat;
  • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką osoby dorosłej.

źródło - Departament do Spraw Służb Mundurowych

Wszystkie aktualności