Aktualności

Aktualności Centrali

NFZ przypomina o możliwości korzystania przez dzieci z leczenia uzdrowiskowego

24-06-2021

W trosce o zdrowie dzieci przypominamy rodzicom i lekarzom ubezpieczenia zdrowotnego o możliwości uzdrowiskowego leczenia małych pacjentów.

Podstawą skorzystania z tej formy leczenia jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe pod nadzorem opiekuna prawnego.

Realizacja wpływających do OW NFZ skierowań dziecięcych na leczenie uzdrowiskowe odbywa się na bieżąco. Leczenie uzdrowiskowe dzieci trwa 21 albo 27 dni i jest bezpłatne dla małego pacjenta.

Uzdrowiska działają w reżimie sanitarnym (tj. spełniają restrykcyjne normy sanitarne GIS), a podstawą rozpoczęcia leczenia w przypadku dziecka (oraz jego opiekuna) jest negatywny wynik testu w kierunku COVID-19, wykonany nie wcześniej niż 4 dni przed przyjazdem na leczenie, lub w przypadku opiekuna - zaszczepienie się przeciwko COVID-19 dwoma dawkami szczepionki.

Testy finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. O wyniku testu, przed wyjazdem, poinformuje uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany. W przypadku negatywnego wyniku testu - uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia.

 

Masz pytania? 

Zapraszamy do kontaktu z Telefoniczną Informacją Pacjenta pod numerem 800 190 590 (numer bezpłatny).

Wszystkie aktualności