Aktualności

Aktualności Centrali

NFZ ramię w ramię z organizacjami pacjenckimi

10-10-2019

Cykliczne spotkania, deklaracja wsparcia i prace nad dokumentem z konkretnymi korzyściami dla pacjentów. Tak Narodowy Fundusz Zdrowia widzi współpracę z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz chorych. Właśnie poznaliśmy pierwsze ustalenia.

Czwartego października z zaproszenia NFZ do współpracy skorzystało ponad 40 organizacji pacjenckich. Było to pierwsze spotkanie w tak szerokim gronie. Sala pękającą w szwach zaskoczyła nawet Adama Niedzielskiego, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Partnerstwo od A do Z

Szef Funduszu w szczegółach — krok po kroku — przedstawił wizję współpracy, która ma opierać się na modelu znanym z zarządzania projektami.

To czytelna dla wszystkich droga z tzw. kamieniami milowymi, czyli kluczowymi punktami, które mają zagwarantować powodzenie całego przedsięwzięcia. Na jej końcu wspólnie wypracujemy dokument, w którym znajdą się korzystne rozwiązania dla pacjentów – precyzuje Adam Niedzielski.

Spisany program ma być gotowy na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku.

Plan naszpikowany konkretami

Narodowy Fundusz Zdrowia zaproponował 5 tematów, wokół których chce zbudować porozumienie:

 • udostępnienie sal obsługi pacjenta
 • edukacja i szkolenia dotyczące systemu ochrony zdrowia
 • monitoring systemu ochrony zdrowia
 • innowacyjne rozwiązania w systemie ochrony zdrowia
 • profilaktyka ochrony zdrowia.

Organizacje pacjenckie mają teraz czas na ich akceptację lub wyjście z własnymi, dodatkowymi pomysłami. Strony wrócą do rozmów w drugiej połowie października. Przez najbliższe tygodnie będą pracować wspólnie, spotykając się w pełnym składzie i w mniejszych zespołach, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Organizacje pacjenckie: Jesteśmy za i oczekujemy rezultatów

Przedstawiciele organizacji non-profit chwalą inicjatywę NFZ i mają nadzieję, że wspólnie uda się osiągnąć więcej.

Jestem zaskoczony. Spodziewałem się kolejnej, teoretycznej rozmowy, tymczasem na stole leży wartościowa propozycja realnego partnerstwa – podkreślił dr Janusz Meder, prezes stowarzyszenia Polska Unia Onkologii.

Przyłączam się do gratulacji, jednocześnie mam nadzieję, że nasza współpraca nie skończy na deklaracjach i obietnicach, ale jej efektem będą konkretne rozwiązania, których oczekują pacjenci – zaznaczyła Beata Ambroziewicz, przewodnicząca Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”.

Gwarantuję to własną reputacją – zakończył prezes Niedzielski.

Fundacje i stowarzyszenia, które wzięły udział w pierwszym spotkaniu Forum Organizacji Pacjenckich

 • Stowarzyszenie Lwie Serca
 • Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
 • Stowarzyszenie Hematoonkologiczni
 • Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
 • Fundacja „Życie z migreną”
 • Planuj Zdrowie
 • Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
 • Fundacji „Dobre Serce”
 • Fundacji NU-MED
 • Fundacja Pomocy Dzieciom
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce
 • Fundacja SM walcz o siebie
 • Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA
 • Fundacja Alivia
 • MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
 • Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie i POCHP
 • Fundacja StwardnienieRozsiane.info
 • Polska Unia Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”
 • Fundacja EuropaColon Polska
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 • Stowarzyszenia EURIPA Polska
 • Fundacji eFkropka
 • Sport i Rekreacja START
 • Fundacja Eksperci Dla Zdrowia
 • Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”
 • Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia
 • Forum Hospicjów Polskich
 • Polska Unia Onkologii
 • Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
 • Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych
 • Fundacja Urszuli Jaworskiej
 • Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”
 • „Na pomoc niesamodzielnym”
 • Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Fundacja NIKA
 • STOMALife
 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • Fundacja MY Pacjenci
 • Fundacja Integracja
 • Collegium Humanum Szkoła Główna Menadżerska.
Wszystkie aktualności