Aktualności

Aktualności Centrali

NFZ uwalnia rezerwę ogólną. Na co przeznaczymy dodatkowe środki?

28-06-2021
Resorty zdrowia i finansów zgodziły się na zmianę w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r. Uruchomione ponad 850 mln zł z rezerwy ogólnej przeznaczymy m.in. na program pilotażowy Profilaktyka 40+.

Wyższy spływ składki zdrowotnej od prognozowanego w pierwszych czterech miesiącach tego roku i przewidywanie utrzymania korzystnego trendu spływu składki do końca roku, powodują że przychody Funduszu z tego tytułu nie są zagrożone.

Podział rezerwy ogólnej

Lepsza od zakładanej kondycja finansów NFZ pozwoliła na uruchomienie rezerwy ogólnej w budżecie Funduszu na 2021 r. Na ten krok wyraziły zgodę Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów. Chodzi łącznie o przeszło 851,1 mln zł.

Program Profilaktyka 40+

Równo 500 mln zł z rezerwy ogólnej Fundusz przeznaczy na realizację programu pilotażowego Profilaktyka 40+. Pilotaż rusza 1 lipca. Każdej osobie po 40 roku życia, która zgłosi się do programu, zapewnia pakiet bezpłatnych badań. Można z nich skorzystać do końca tego roku.

Dowiedz się więcej o programie Profilaktyka 40+ 

Zniesienie limitów u specjalistów

Kolejne 200 mln zł trafi do Oddziałów Wojewódzkich NFZ. Środki zostaną zabezpieczone na pokrycie wydatków związanych z wprowadzeniem nielimitowanych świadczeń w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej. Zniesienie limitów na leczenie przez lekarzy specjalistów wchodzi w życie od 1 lipca 2021 roku.

Środki zostaną rozdysponowane między poszczególnie oddziały wojewódzkie w oparciu o algorytm podziału środków obowiązujący na 2021 rok.

Wyższe wynagrodzenie dla personelu medycznego

Ponad 147,1 mln zł zasili budżet NFZ w części Centrali Funduszu. Dzięki dodatkowym pieniądzom możliwe będzie uzupełnienie środków na pokrycie kosztów podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracowników ochrony zdrowia.

Wzrost wynagrodzenia został ujęty w zmianie planu finansowego NFZ na 2021 r., którą przeprowadzamy w odrębnym trybie. Obie zmiany pozwolą na wypełnienie zobowiązań wynikających z nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 115/2021/DEF

Wszystkie aktualności