Aktualności

Aktualności Centrali

NFZ zmienił plan finansowy. Dodatkowe środki na AOS i onkologię

12-11-2021

O ponad miliard złotych wzrosły środki w planach finansowych oddziałów wojewódzkich NFZ. To m.in. efekt zmiany wyceny świadczeń specjalistycznych (AOS), onkologicznych i dla chorych ze śpiączką. Korekty w planie finansowym NFZ na 2021 rok zaakceptowały resorty finansów i zdrowia.

To trzecia zmiana planu finansowego NFZ na 2021 rok w pełnym trybie.

Dostosowanie planu finansowego NFZ do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości pokazuje, że na bieżąco analizujemy sytuację finansową funduszu i elastycznie reagujemy m.in. na korzystne dla pacjentów zmiany w wycenie świadczeń medycznych, zapewniając ich sfinansowanie w ramach planu na ten rok – zaznacza Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponad miliard złotych na świadczenia w regionach

Oddziały wojewódzkie NFZ zyskały przeszło 1,18 mld zł. Pieniądze trafią na świadczenia w:

  • Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (AOS): 953,8 mln zł
  • leczeniu szpitalnym: 228,2 mln zł
  • rehabilitacji leczniczej: 5,3 mln zł.

Przesunięcie środków z planu Centrali NFZ do planów oddziałów wojewódzkich ma związek z:

  • wyodrębnieniem świadczeń AOS z ryczałtu PSZ*: ponad 553,8 mln zł
  • zwiększeniem wyceny świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności w AOS: 400 mln zł
  • zmianą taryfy świadczeń opieki zdrowotnej o przeszło 233,5 mln zł, w tym:
    • w zakresie świadczeń onkologicznych: ponad 228,2 mln zł
    • w zakresie leczenia chorych ze śpiączką: 5,3 mln zł.

Podział środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia nastąpił na podstawie obowiązującego algorytmu.

Wyższy ryczałt dla szpitali sieciowych. Ponad 1,2 miliarda złotych do końca roku

Oddziały wojewódzkie NFZ przeliczyły już wysokość ryczałtu dla szpitali PSZ, który wzrósł o ponad 7%. Tzw. szpitale sieciowe otrzymają ostatecznie ponad 1,2 mld zł. Oczekiwane przez dyrektorów szpitali zmiany w wysokości ryczałtu ogłosili na Forum Ekonomicznym w Karpaczu minister Adam Niedzielski i Filip Nowak, prezes NFZ. Wtedy zakładaliśmy, że wyższy ryczałt przyniesie szpitalom PSZ ponad 730 mln zł. Wzrost o 500 mln zł w stosunku do prognoz jest efektem wydłużenia okresu rozliczeniowego w umowach PSZ do końca 2021 r.

Pierwsza transza tych środków już w październiku trafiła do szpitali. Pozostała część znajdzie się na kontach szpitali jeszcze w tym roku. Przypomnijmy, że te pieniądze są wypłacane z wyrównaniem od 1 lipca 2021 roku.

Wyższy ryczałt dla szpitali pozwoli m.in. na wzrost wynagrodzenia dla personelu niemedycznego. Ze zmian skorzystają w dużej części szpitale powiatowe.

Ile konkretnie zyskają szpitale?

Dla średniej wielkości szpitala powiatowego II stopnia PSZ wzrost ryczałtu oznacza dodatkowo ponad 2,4 miliona złotych w perspektywie pół roku. Z kolei średniej wielkości szpital powiatowy I stopnia PSZ otrzyma dzięki wyższemu ryczałtowi ponad 930 tys. zł na II półrocze 2021 roku.

* PSZ — system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Wszystkie aktualności