Aktualności

Aktualności Centrali

Nowa grupa pacjentów zyskała obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego

Ważne!
05-01-2024

Od 1 stycznia 2024 roku nowe grupy pacjentów zyskały obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczonymi są  - od dnia przyznania świadczenia do dnia utraty prawa do jego pobierania - osoby pobierające świadczenie wspierające, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. poz. 1429).

Objęte ubezpieczeniem są także osoby, które nie mogą podjąć zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające - od dnia rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki do dnia jego zakończenia.

Obie grupy ubezpieczonych zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej o osobach uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach w zakładce "ubezpieczeni obowiązkowo"

Wszystkie aktualności